Koszty uzyskania przychodu

4.01.2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o syg. IIFSK 1291/2010 orzekł, że rozpatrując określoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kategorią kosztów uzyskania przychodu należy stwierdzić, że aby zakwalifikować określone wydatki do kosztów uzyskania przychodu niezbędne jest aby wydatki te miały rzeczywisty charakter i zdaniem sądu musi też istnieć przynajmniej potencjalny związek tych wydatków z przychodami oraz właściwe ich udokumentowanie.
W związku z powyższym obowiązkiem podatnika jest nie tylko wykazanie, że dany koszt uzyskania przychodu został poniesiony ale także wykazanie, że koszt ten został poniesiony w celach wskazanych w konkretnym przepisie. Jeżeli więc podatnik dokonuje określonych płatności to płatności te powinny pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z konkretnymi dostarczonymi towarami bądź świadczonymi usługami. Tylko w takim ujęciu można rozważać istnienie związku przyczynowego pomiędzy kosztem a przychodem, bowiem zdaniem sądu dostarczone towary bądź wyświadczone usługi powinny zostać wykorzystane w sprzedaży towarów i usług, przez samego podatnika przynosząc mu przychody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *