TK w orzeczeniu SK 21/2011 orzekł, że gwarancje bezstronności sądu nie dotyczą komornika

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 9 ust. 3 zdanie 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji jest zgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim wyłącza możliwość zaskarżenia postanowienia sądu w sprawie oddalenia wniosku o wyłączenie komornika.
Trybunał Konstytucyjny uznał bowiem, że brak możliwości zaskarżania postanowienia sądu w sprawie oddalenia wniosku o wyłączenie komornika, nie stanowi naruszenia prawa do zaskarżania orzeczeń, a komornik nie jest organem sądowym i tym samym instytucja wyłączenia komornika nie jest objęta gwarancjami określonymi w art. 45 ust. 1 Konstytucji, tak jak w przypadku sędziego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *