Zmiany w zakresie przepisów o cenach

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej, z którego wynika, że przestanie obowiązywać przepis zgodnie z którym, przy uzgadnianiu ceny umownej przedsiębiorca ma obowiązek określić w formie pisemnej, w sposób dostępny dla kupującego, szczegółową charakterystykę jakościową towaru lub też usługi. Przepis ten ma zostać uchylony.

Ponadto zmiana w ustawie o kontroli skarbowej przewiduje, że organy kontroli skarbowej zajęłyby się w tym zakresie, wyłącznie badaniem prawidłowości stosowania cen urzędowych, natomiast przestałyby kontrolować ceny umowne w zakresie objętym ograniczeniami swobodnego kształtowania ich poziomu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *