Działanie naszej kancelarii prawnej – FAQ


Tak. Sposób udzielania porady prawnej online wygląda następująco: należy zadać za pośrednictwem formularza lub w drodze mailowej pytanie, w którym szczegółowo należy określić zakres i charakter sprawy. W sytuacji, gdy okaże się to konieczne należy załączyć niezbędne dokumenty. Po otrzymaniu informacji prześlemy na podany adres mailowy czas, jaki potrzebny będzie na udzielenie satysfakcjonującej klienta odpowiedzi, czy też przygotowania odpowiedniego pisma. Może się też okazać konieczne podanie dodatkowych informacji w celu sprecyzowania problemu, który powinien zostać rozwiązany. Podamy również wycenę usługi. W sytuacji wyrażenia zgody klienta na koszt usługi następuje płatność. Od momentu otrzymania przez nas płatności udzielimy odpowiedzi
w terminie od 1 do 5 dni .
Zasadniczo kancelaria nie udziela porad drogą telefoniczną, ponieważ może to skutkować brakiem pełnej i rzetelnej informacji, a więc sprzeczne jest z podstawowymi zasadami, jakimi kieruje się kancelaria. W sytuacji jednak, gdy dana firma lub osoba jest związana z kancelarią stałą umową, istnieje możliwość uzyskania w drobnych kwestiach konsultacji telefonicznych.
Tak, kancelaria oraz wszyscy jej pracownicy zobowiązani są do pełnego zachowania tajemnicy, dlatego wszelkie informacje, które przekazuje klient kancelarii są objęte klauzulą tajności.
Należy przynieść wszystkie dokumenty związane ze sprawą, przy czym w przypadku braku posiadania oryginalnych dokumentów, możliwe jest dostarczenie kopii tych dokumentów.
Aby umówić się na spotkanie w kancelarii należy zadzwonić na podany numer telefonu w danym oddziale (każdy oddział posiada odrębny numer telefonu) lub też w celu zapytania wysłać maila z informacją na temat sprawy, kierując go na odpowiedni adres mailowy, właściwy dla danego oddziału.
1. Klient ma obowiązek poinformować kancelarię o wszelkich faktach i okolicznościach, które mają wpływ na sprawę.
2. Klient powinien utrzymywać stały kontakt z kancelarią.
3. Należy przekazać kancelarii wszelkie dane, które są niezbędne dla prowadzenia sprawy.
4. Klient powinien poinformować kancelarię o sytuacjach, które uniemożliwiają odbycie danego spotkania lub przeszkodach uniemożliwiających prowadzenie danej sprawy.
5. Klient powinien terminowo regulować wszelkie faktury oraz uiszczać wszelkie opłaty i koszty sądowe lub urzędowe.