O naszej kancelarii


Nasza kancelaria zapewnia osobom prywatnym, spółkom i innym osobom rzetelne i profesjonalne doradztwo prawne oraz doradztwo podatkowe, reprezentację przed Sądami, w tym zwłaszcza Sądami Administracyjnymi, i innymi urzędami.

Kancelaria działa dla klientów we wszystkich rodzajach spraw, którymi się zajmujemy, w oparciu o bogatą wiedzę fachową oraz według wysokich standardów etycznych. Zapewniamy doświadczenie, solidność, skuteczność, dyskrecję oraz rozsądne koszty usług.

Podstawą działania naszej kancelarii jest wiedza i indywidualne podejście do każdej powierzonej sprawy. Szczególnie istotną kwestią dla nas jest stworzenie osobistych więzi z klientami, które polegają na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie. Zaufanie połączone z ochroną poufności przekazywanych kancelarii danych pozwalają w sposób rzetelny dbać o interesy klienta w sprawach dotyczących umów cywilnoprawnych, umów gospodarczych, sprawach majątkowych, spadkowych, a także rozliczeniach podatkowych, prowadzeniu spraw podatkowych, prowadzeniu ksiąg i spraw kadrowych.

Połączenie kancelarii adwokackiej i podatkowej

W naszej kancelarii, aby budować trwałe, oparte na rzetelności i zaufaniu relacje z naszymi klientami zastosowaliśmy, rozwiązania polegające na połączeniu dwóch różnych dziedzin, tj. prawa i podatków. Można u nas uzyskać nie tylko odpowiedzi na nurtujące naszych klientów wątpliwości natury prawnej lub podatkowej, ale także można nam zlecić przygotowanie pozwów, wniosków, pism sądowych łącznie z reprezentacją przed Sądami Powszechnymi, a także przed Sądami Administracyjnym, zarejestrować spółkę, przekształcić spółkę, przekształcić działalność jednoosobową w spółkę, zlecić nam przygotowanie wniosków, pism sądowych, reprezentowanie przed Sądami Administracyjnymi, zlecić odwołanie od decyzji organów podatkowych. Można nam również zlecić prowadzenie ksiąg podatkowych, ksiąg rachunkowych, spraw kadrowych i rozliczeń. Cechą najbardziej istotną naszego profilu działalności jest właśnie kompleksowość usług – połączenie dwóch dziedzin pozornie ze sobą nie związanych, to jest prawa i podatków. Dzięki temu możemy być jednocześnie biurem rachunkowym oraz kancelarią podatkową i prawną i nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Uważamy, że aby świadczyć usługi na możliwie najwyższym poziomie, musimy myśleć o kliencie nie tylko w zakresie bieżącego problemu, ale także proponować mu rozwiązania mające charakter strategiczny i dające i wszechstronnego wyjaśniania problemu, dbając o interes klienta i budując pełne, wzajemne zaufania relacje.