Usługi podatkowe w naszej kancelarii


Doradztwo podatkowe

 

Jako kancelaria podatkowa świadczymy na rzecz naszych klientów świadczymy usługi z zakresu optymalizacji podatkowej, informujemy o zobowiązaniach  podatkowych, wyjaśniamy różnicę pomiędzy poszczególnymi systemami podatkowymi.

Doradztwo podatkowe,
Porady, opinie z zakresu zobowiązań podatkowych,
Reprezentowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
Reprezentowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
Reprezentowanie przed organami podatkowymi,
Prowadzenie ksiąg podatkowych,
Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
Rozliczanie dochodów z zagranicy,
Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
Zakładanie/likwidacja działalności gospodarczej,
Doradztwo personalne,
Sporządzanie sprawozdań finansowych,
Biznesplany,
Przygotowywanie wniosków kredytowych,
Analizy finansowe,
Analizy ekonomiczne.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego tj. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych i spółek komandytowych,
Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych dla stowarzyszeń i fundacji,
Przygotowywanie raportów finansowych (bilans, rachunek zysków i strat),
Przygotowywanie planu kont, bilansu otwarcia.

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
Przygotowywanie projektu regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania
Porady z zakresu prawa pracy

Sporządzania deklaracji ZUS
Naliczanie składek
Zgłaszanie i wyrejestrowywanie działalności w ZUS